Het economische en het sociale, geld en menselijkheid verzoenen

Voor de Josefa Stichting,bestaat de grootste uitdaging er in om degenen die bijdragen leveren aan te moedigen dit op blijvende basis te doen, om het Josefa Huis te blijven ondersteunen vanaf de in dienst stelling tot aan het dagdagelijks beheer. Zo wordt wie bijdraagt gevraagd om zijn gebaar van vrijgevigheid te vertalen in een vorm van onroerend goed investering.


Hoewel de milde gevers niet alleen mecenassen zijn of financiële partners delen ze toch hun lot: dat van een mens te zijn met mensen die van elders komen, met hun rijkdom in de vorm van hun eigen waarden, hun cultuur. Het is onze overtuiging dat feiten en cijfers doorvertaald kunnen worden naar een verzoening van het economische en het sociale. In deze zin richt wat hier volgt aan documenten zich tot u: status, handvest, fiche visie.


HANDVEST

FICHE VISIE

STATUS

Balans 2014

Balans 2015

Balans 2016

Balans 2017

Balans 2018

Balans 2019

Balans 2020

Balans 2021

Onze cantus firmus: anders gaan kijken

De oprichters van de Josefa Stichting verzamelden rond hun gedurfde plan een pluridisciplinair team van vrijwilliger en medewerkers, elk met zijn eigen ervaring en competentie. Ze deden ook beroep op een hele reeks professionals die hun expertise en raad op specifieke domeinen aandroegen: migratie, asielrecht, socio-economische inburgering, projectbeheer, fiscaliteit, architectuur, recht, communicatie en fondsenwerving... De stemmen en de instrumenten leren samenspelen rond de cantus firmus die is: anders gaan kijken.

Onze organisatie: ieder doet wat hij graag doet en goed kan

Onder toezicht van een Beheerraad van zes leden (waaronder drie experts in migratie en asiel) voorgezeten door Gilbert Granjon, is een technisch comité werkzaam met vier cellen: human ressources; financiën, administratie en fondsenwerving. Het pluridisciplinaire projectteam draagt de Josefa dynamiek waarbinnen betaalde en vrijwillige medewerkers zich op basis van een deontologisch charter engageren om binnen de gemeenschap te doen wat elk graag doet en goed kan en daardoor samen verder te komen dan ze individueel zouden kunnen.

With its itinerary and the expertise of its team, breaking with the more classical patterns, the Josefa Foundation dares to engage itself, to question and to propose a renewed path towards the challenges of migration, according to its societal vision: "All Migrants", and according to its experience on a daily basis, at the threshold and within the House Josefa.

Vision: "All migrants" according to a comprehensive (physical, psycho-intellectual and spiritual) approach for each one of us, for each of our individual uniqueness, focusing on the cultural and convictional dimensions attached to our migrations.

Mission: Since mid-2015, the House Josefa has been at the service of a conversion of our look on our migrations. In it, in Brussels, there are about thirty co-residents, migrants from the world, and multiple proposals: social, cultural and convictional, open to all.

Here is the invitation of the House Josefa, the face of the Foundation, which opens its doors, freeing itself from pre-defined migratory itineraries, but without denying the memory of our origins or our traditions, however diverse they may be.

For Josefa, the time has come to convert our perspective on our migrations: it is our responsibility today and for future generations.