Abraham is het archetype van de migrant. De voorouder naar wie het jodendom, het christendom, de islam steevast verwijzen. De figuur die, op grond van een goddelijk bevel of om welke reden dan ook, zijn land, zijn vaderland, zijn familie verlaat en op reis gaat naar een beloofd of gedroomd, maar onbekend land.... 

Als stichting van openbaar nut en als Josefa House, denkt Josefa na over migratie. Josefa heeft immers als missie om onze eigen migraties, met ieder van ons te onderzoeken…

Paus Franciscus spreekt over onze planeet als een « gemeenschapshuis », een huis waarvoor wij, de mensheid, verantwoordelijk zijn. In het verlengde daarvan ontplooit Josefa House zich als een doorgeefluik om onze samenleving aan te moedigen de stap te zetten van « angst voor de mens » naar « geloof in de mens ». Om te aanvaarden dat de ander « goed » is en dat het uitzicht op deze goedheid realiteit kan worden boven alle gevaren en alle lijden heen. Het osefa House is zo’n « gemeenschapshuis », zij het met een eigen ritme…