Een tweede JOSEFA House?

In Brussel, in een wijk in Elsene, klopt sinds 2015 het hart van het Josefa House…

Josefa is een huis met een open kijk op de wijk, een brug tussen de vrij gekozen of gedwongen migraties van onszelf. Voor de een is Josefa een ruimte die gedeeld wordt met medebewoners. Voor de ander is het een ruimte voor uitwisseling over culturen en levensbeschouwingen heen. Als migranten kunnen wij deze drempel overschrijden.

Op die manier is Josefa zowel een politiek als een maatschappelijk project geënt op een doelbewuste globale benadering (sociaal, economisch, cultureel en levensbeschouwelijk). Door het woonconcept en de voorgestelde activiteiten is Josefa tegelijk een operationele, pro-actieve en experiëntiele ruimte.

Waarom een tweede Josefa House? In de statuten, neerlegd in 2011, staat dat het de oorspronkelijke bedoeling van het Josefa House is om in België en in Europa de visie van Josefa uit te dragen. Het gaat er dus niet om een tweede of derde Josefa House op te richten… maar eerder om de afgelegde weg te delen, en de geest van Josefa te beleven en in te ademen dankzij de nieuwe gezichten en de ervaringen van de mensen die er passeren.

Het Josefa House: een ruimte voor vrijheid. De enige vereiste is zich open stellen voor het onverwachte ‘hier en nu’ en de rijkdom proeven van de uiteenlopende migratieverhalen van de medebewoners of van de passanten.

Daartoe zou het goed zijn dat sommigen tijdens hun eigen traject hun stem laten horen naar anderen toe, naar nieuwe horizonten.Een stem die de visie van Josefa uitdraagt : « allemaal migrant » in het kader van de algemene benadering op sociaal, economisch, cultureel en levensbeschouwelijk vlak). Uitwisseling versterkt immers de zingeving.

Natuurlijk moet alles bedacht en herdacht worden in functie van de ervaringen sedert 2011: welk nieuw huis, voor welke nieuwe toekomst? Een toekomst die dezelfde blijft, maar tegelijk ook anders is !

Het Josefa House is er om niet alleen onze huidige maar ook nieuwe migratieverhalen te laten weerklinken. Dus geen politiek programma of parcours opgelegd door een of andere subsidiërende instantie of filantropisch dictaat. Vandaag leeft gewoon het verlangen om het engagement van 2011 verder te zetten, gevoed door een actualiteit die iedereen een beetje meer doet nadenken over spanningsvelden zoals « migrant en niet-migrant » of   « gelovige en niet-gelovige », ...

Hoe zal die nieuwe Josefa-ruimte er cultureel, levensbeschouwelijk sociaal en economisch uit zien ?

Aan u, aan ons, allemaal migranten, om daar aan deel te nemen, er samen aan te bouwen.